Луразидон (LURASIDONE)

Зміст

Клас

 • Neuroscience-based Nomenclature: Антагоніст рецепторів дофаміну, серотоніну, норадреналіну (DSN-RAn).
 • Атиповий антипсихотичний препарат (антагоніст серотоніну-дофаміну. Антипсихотичні засоби другого покоління. Стабілізатор настрою)

Показання для застосування

(виділеним текстом схвалено FDA)

 • Шизофренія (З 13 рорків)
 • Біполярна депресія
 • Гостра манія/ змішана манія
 • Інші психотичні розлади.
 • Біполярний розлад.
 • Стійка до лікування депресія.
 • Порушення поведінки при деменції.
 • Порушення поведінки у дітей та підлітків.
 • Розлади, пов’язані з проблемами керування імпульсом.

Механізм дії

Як працює

 • Блокує рецептори дофаміну 2, зменшуючи позитивні симптоми психозу та стабілізуючи афективні симптоми.
 • Блокує рецептори серотоніну 2А, викликаючи посилення вивільнення дофаміну в певних регіонах мозку і, таким чином, зменшуючи рухові побічні ефекти і, можливо, покращуючи когнітивні та афективні симптоми.
 • Потужно блокує рецептори серотоніну 7, які можуть бути корисними для настрою, сну, когнітивних порушень та негативних симптомів при шизофренії, а також при біполярному розладі та великому депресивному розладі.
 • Частковий агоніст рецепторів 5HT1A та антагонізм серотоніну 7 та альфа-2А та альфа-2С рецепторів, може бути корисними для настрою, тривоги та когнітивних порушень при ряді розладів.
 • Не вистачає потужної дії на дофамін D1, мускаринові рецептори М1 та гістамін Н1, теоретично викликає меншу схильність до індукції когнітивних порушень, збільшення ваги або седативного ефекту порівняно з іншими агентами з цими властивостями

Коли починає діяти

 • Психотичні симптоми можуть покращитися протягом 1 тижня, але може пройти кілька тижнів до повного впливу на поведінку, а також на пізнання.
 • Рекомендується почекати не менше 4–6 тижнів для визначення ефективності препарату, але на практиці для деяких пацієнтів може знадобитися до 16–20 тижнів для впливу на когнітивні симптоми

Якщо діє

 • Найчастіше зменшує прояв позитивних симптомів, але не усуває їх.
 • Може покращити прояви негативних симптомів, а також агресивних, когнітивних та афективних симптомів при шизофренії.
 • Більшість хворих на шизофренію не досягають повної ремісії симптомів. Прояв симптомів скорочується приблизно на третину.
 • У 5–15% хворих на шизофренію спостерігається загальне поліпшення більше 50–60%, особливо при стабільному лікуванні більше одного року.
 • Такі пацієнти можуть бути соціально адаптованими, жити незалежно та підтримувати довгострокові відносини.
 • Продовжуйте лікування до досягнення плато.
 • Після досягнення плато продовжуйте лікування мінімум рік після першого епізоду психозу.
 • Після другого та наступних епізодів психозу лікування може бути пожиттевим.
 • Навіть після перших епізодів психозу, можливо, краще продовжувати лікування. 

Якщо не працює

 • Спробуйте один з інших атипових антипсихотичних препаратів (рисперидон, оланзапін,кветиапін, зипразидон, арипіпразол,паліперидон, азенапін, луразидон,амісульприд)
 • Якщо 2 або більше монотерапій антипсихотичними засобами не спрацьовують, розгляньте можливість призначення клозапіну.
 • Деяким пацієнтам може знадобитися лікування типовим антипсихотичним препаратом.
 • Якщо жоден атиповий антипсихотик першої лінії не є ефективним, розгляньте більш високі дози або посилення вальпроатом або ламотриджином.
 • Подумайте про перехід на інший антипсихотичний препарат із меншою кількістю побічних ефектів або на антипсихотичний препарат, який можна вводити за допомогою ін'єкцій депо.
 • Розгляньте можливість початку реабілітації та психотерапії.
 • Розгляньте можливість супутнього зловживання психоактивними речовинами.

Стратегії підсилення

 • Вальпроєва кислота (вальпроат, дивалпроекс, дивалпроекс ЕR).
 • Інші антиконвульсанти, що стабілізують настрій (карбамазепін, окскарбазепін, ламотригін).
 • Літій.
 • Бензодіазепіни

Додаткові обстеження

Перед призначенням атипового антипсихотика:

 • Зважте всіх пацієнтів та відстежуйте ІМТ під час лікування.
 • Отримайте базовий особистий та сімейний анамнез діабету, ожиріння, дисліпідемії, гіпертонії та серцево-судинних захворювань.
 • Отримайте окружність талії (в пупці), артеріальний тиск, глюкозу в плазмі натще і ліпідний профіль натще.
 • Визначте, чи є у пацієнта. надмірна вага (ІМТ 25,0–29,9). ожиріння (ІМТ> 30). Переддіабет (глюкоза в плазмі натще 100–125 мг / дл). Діабет (глюкоза в плазмі натще> 126 мг / дл). гіпертонія (ВР> 140/90 мм рт.ст.). Дисліпідемія (підвищення загального холестерину, холестерину ЛПНЩ та тригліцеридів. зниження рівня холестерину ЛПВЩ).
 • Лікуйте таких пацієнтів або направляйте їх на лікування, включаючи харчування та контроль ваги, консультації з фізичної активності та припинення паління.

Моніторинг після призначення атипового антипсихотика:

 • ІМТ щомісяця протягом 3 місяців, потім щоквартально.
 • Моніторинг тригліцеридів натще щомісяця протягом декількох місяців у пацієнтів з високим ризиком метаболічних ускладнень та при початку або зміні антипсихотичних препаратів.
 • Артеріальний тиск, глюкоза плазми натще, ліпіди натще протягом 3 місяців, а потім щорічно, але раніше та частіше для пацієнтів із діабетом що набрали> 5% від початкової ваги.
 • Лікуйте таких пацієнтів, або направляйте на лікування та розглядайте питання про перехід на інший атиповий антипсихотичний засіб для пацієнтів, які страждають надмірною вагою, ожирінням, діабетом, гіпертонічою хворробою або дисліпідемією під час прийому нетипового антипсихотичного засобу.
 • Навіть у пацієнтів, які не мають встановленого діабету, будьте пильні щодо рідкісного, але небезпечного для життя початку діабетичного кетоацидозу, який завжди потребує негайного лікування шляхом спостереження за швидким початком поліурії, полідипсії, втратою ваги, нудотою, блювотою, зневодненням, швидким диханням, слабкістю і розладами свідомості, навіть до коми.
 • У пацієнтів із низьким рівнем лейкопенії / нейтропенії в анамнезі, що індукується препаратом, слід проводити загальний аналіз крові протягом перших кількох місяців. слід відмінити прийом при перших ознаках зниження WBC та за відсутності інших факторів

Побічні реакції

Як препарат викликає побічні реакції

 • Блокуючи рецептори дофаміну 2 може спричинити моторні побічні ефекти.
 • Блокуючи рецептори дофаміну 2 в гіпофізі, теоретично може викликати підвищення пролактину
 • Механізм набору ваги та збільшення захворюваності на діабет та дисліпідемію при атипових антипсихотичних засобах невідомий

Зважати на побічні реакції

 • Дозозалежна седація.
 • Акафісія.
 • Нудота.
 • Дозозалежна гіперпролактинемія.
 • Може підвищити ризик розвитку діабету та дисліпідемії.
 • Рідкісна тардивна дискінезія (значно знижений ризик порівняно зі звичайними антипсихотиками)

Життєво небезпечні побічні реакції

 • Тахікардія, AV-блокада першого ступеня.
 • Повідомлялося про гіперглікемію, в деяких випадках з кетоацидозом або гіперосмолярною комою або смертю у пацієнтів, які приймають атипові антипсихотичні препарати.
 • Підвищений ризик смерті та цереброваскулярних подій у пацієнтів літнього віку з психозами, пов’язаними з деменцією.
 • Рідкісний нейролептичний злоякісний синдром (значно знижений ризик порівняно зі звичайними антипсихотиками).
 • Рідкісні судоми

Підвищення ваги

 • Багато досвіду щодо збільшення ваги на один-два кілограми більше порівняно з плацебо, у короткострокових 6-тижневих дослідженнях 

Довготривале застосування

 • Пацієнти в тривалих 52-тижневих випробуваннях в середньому втрачали 1,5 кілограма.
 • Клінічний досвід, однак, поки обмежений.
 • Виявляє менше збільшення ваги, ніж спостерігається у деяких антипсихотиків.
 • Багато пацієнтів втрачали вагу при тривалих дослідженнях при переході від оланзапіну до луразідону

Седація

 • Більш виржена при короткотривалому використанні

Що робити з побічними реакціями

 • Чекати
 • Антихолінергічні засоби можуть знижувати моторні побічні ефекти при наявності.
 • Зниження дози може зменшити акатізію при наявності.
 • Подумайте про зміну дози ввечері
 • Втрата ваги, програми фізичних вправ та медичне лікування при високих ІМТ, діабеті, дисліпідемії.
 • Перехід на інший атиповий антипсихотичний препарат

Аугментація побічних реакцій

 • Бентропін або тригексифенідил для моторних побічних ефектів.
 • Бета блокатотри або бензодіазепіни можуть зменшити акатізію при наявності.
 • Багато побічних ефектів не можна покращити за допомогою аугментуючого агента

Спосіб застосування та дози

Діапазони доз

 • 40–80 мг / добу при шизофренії.
 • Деяким пацієнтам із шизофренією можуть знадобитися дози до 160 мг / добу.
 • 20–60 мг / добу при біполярній депресії.
 • Деяким пацієнтам з біполярною депресією можуть знадобитися дози до 120 мг / добу

Лікарські форми

 • Таблетки 20 мг, 40 мг, 60 мг, 80 мг, 120 мг

Як призначати

 • Початкова доза при шизофренії 40–80 мг один раз на день разом із їжею.
 • Титрування дози до початкової дози 40 мг / добу при шизофренії не потрібно.
 • При шизофренії розгляньте можливість збільшення дози від 40 мг / добу до 160 мг / добу в міру необхідності та при переносимості.
 • Початкова доза для біполярної депресії 20 мг один раз на день з їжею.
 • Можна титрувати до 120 мг / добу при біполярній депресії за необхідності

Поради

 • Луразідон слід приймати разом з їжею (тобто, принаймні невеликою кількістю їжі, що становить мінімум 350 калорій).
 • Абсорбція луразидону може бути зменшена на 50% натще, і більш стабільна ефективність буде помітна, якщо призначати разом з їжею.
 • Призначають один раз на день. Призначення перед сном може значно знизити седацію вдень та акафізію.
 • Початкова доза для шизофренії становить 40 мг / добу, що може бути адекватною дозою для деяких пацієнтів, особливо у перших випадках психозу. 40–80 мг на день було запропоновано контрольованими клінічними випробуваннями, що є достатнім для багатьох хворих на шизофренію.
 • Деякі пацієнти з шизофренією отримують перевагу від більш високих доз, при контрольованих клінічних випробуваннях до 160 мг / добу.
 • Більш високі дози, ніж 160 мг / добу, можуть принести користь більш складним пацієнтам із шизофренією.
 • Однак більша доза може спричинити більше побічних ефектів.
 • Призначення при біполярній депресії або великих депресивних епізодах зі змішаними ознаками, як правило, нижче, ніж для шизофренії, з початковою дозою 20 мг.
 • Дози від 20 до 60 мг / добу, як правило, такі ефективні, як дози від 60 до 120 мг / добу при біполярній депресії або великих депресивних епізодах зі змішаними ознаками.
 • Деяким пацієнтам з біполярною депресією або великими депресивними епізодами зі змішаними ознаками можуть знадобитися більш високі дози. 

Передозування

 • Недостатньо даних 

Довготривале застосування

 • Недостатньо вивчено, але тривале підтримуюче лікування часто необхідно для шизофренії.
 • Потрібно періодично переоцінювати користь довготривалого лікування для окремих пацієнтів, але може знадобитися лікування пацієнтів із шизофренією протягом багатьох років.

Формування залежності

 • Ні

Як припинити

 • Титрування, особливо при одночасному застосуванні нового антипсихотичного засобу під час переключення (тобто перехресне титрування).
 • Швидке припинення теоретично може призвести до психозу та погіршення симптомів

Фармакокінетика

 • Період напіввиведення 18–33 годин
 • Метаболізується CYP450 2D6 та 3A4
 • Прийом без їжі зменшує всмоктування

Взаємодія ліків

 • Інгібітори CYP450 3A4 (наприклад, нефазодон, флувоксамін, кетоконазол) можуть підвищувати рівень луразидону в плазмі крові.
 • Одночасне застосування луразидону із сильним інгібітором CYP450 3A4 (наприклад, кетоконазолом) або із сильним індуктором CYP450 3A4 (наприклад, рифампіном) протипоказано.
 • Можливе одночасне застосування луразидону з помірними інгібіторами CYP450 3A4. Початкова доза при цьому стоановить 20мг, а рекомендована максимальна: 80мг.
 • Індуктори CYP450 3A4 можуть знижувати рівень луразидону в плазмі.
 • Може посилити дію антигіпертензивних засобів.
 • Може протидіяти леводопі, агоністам дофаміну. 

Інші важливі застереження

 • З обережністю застосовувати у пацієнтів із станами, що схильні до гіпотонії (зневоднення, перегрівання).
 • Дисфагія була пов’язана з антипсихотичними препаратами, а азенапін слід обережно застосовувати пацієнтам з ризиком аспіраційної пневмонії

Протипоказання

 • Якщо пацієнт приймає сильний інгібітор CYP 3A4 (наприклад, кетоконазол) або індуктор (наприклад, рифампін).
 • У пацієнтів з ангіоневротичним набряком в анамнезі.
 • Якщо є доведена алергія на луразидон

Застосування в особливих ситуаціях

Ниркова недостатність

 • При помірних і сильних порушеннях: Початкова доза 20мг/добу. Максимальна 80мг/добу

Печінкова недостатність

 • При помірних порушеннях: Початкова доза 20мг/добу. Максимальна 80мг/добу
 • При значних порушеннях: Початкова доза 20мг/добу. Максимальна 40мг/добу

Серцева недостатність

 • Слід застосовувати з обережністю через теоретичний ризик ортостатичної гіпотензії, хоча низька активність рецепторів альфа-1 свідчить про те, що цей ризик може бути меншим, ніж для деяких інших антипсихотичних засобів.
 • Луразидон не має попередження щодо подовження QT:

Пацієнти похилого віку

 • Нема необхідності у коригуванні дози
 • Деякі пацієнти літнього віку можуть краще переносити менші дози.
 • Хоча атипові антипсихотичні засоби зазвичай застосовуються при порушеннях поведінки при деменції, жоден препарат не затверджений для лікування літніх пацієнтів із психозом, пов’язаним з деменцією.
 • Пацієнти похилого віку з психозом, пов’язаним з деменцією, які отримували атипові антипсихотичні засоби, мають підвищений ризик смерті порівняно з плацебо, а також мають підвищений ризик виникнення цереброваскулярних подій.

Діти та підлітки

 • Безпека та ефективність не доведені
 • Дітям та підліткам, які вживають ілоперидон, може знадобитися частіше спостереження, ніж дорослим

Вагітність

 • Контрольовані  дослідження  не  проводилися  на  вагітних
 • Дослідженя на тваринах не показали несприятливих наслідків
 • Існує ризик аномальних рухів м’язів та симптомів відміни у новонароджених, матері яких приймали антипсихотичний засіб у третьому триместрі. Симптоми можуть включати збудження, аномально підвищений або знижений м'язовий тонус, тремор, сонливість, сильне утруднене дихання.
 • Психотичні симптоми можуть погіршитися під час вагітності і може знадобитися лікування.
 • Луразидон може бути кращим ніж протисудомні стабілізатори настрою, якщо необхідно лікування під час вагітності

Годування груддю

 • Невідомо, чи ілопепридон секретується у грудному молоці людини, але вважаєтьтся всі психотропні речовини секретуються у грудному молоці.
 • Рекомендується або припинити прийом препарату, або грудне вигодовування.
 • Немовлятам жінок, які вирішили годувати під час прийому ілоперидону, слід контролювати можливі несприятливі наслідки

Мистецтво психофармакології

Потенційні переваги

 • Пацієнти, які потребують швидкого початку антипсихотичної дії без титрування дози.
 • Пацієнти, які бажають приймати антипсихотичний засіб один раз на день.
 • Пацієнти, які відчувають набір ваги від інших антипсихотичних засобів або бажають уникнути збільшення ваги

Потенційно не підходить

 • Пацієнти, які не можуть приймати ліки разом з їжею

Основні симптоми мішені

 • Позитивні психотичні симптоми.
 • Негативні психотичні симптоми.
 • Когнітивні симптоми.
 • Нестабільний настрій (і депресія, і манія). Агресивність

Головне.

 • Клінічні випробування свідчать про те, що луразидон добре переноситься при сприятливому співвідношенні ефективності та безпеки.
 • Один з небагатьох «метаболічно чистих» антипсихотиків.
 • Нейтральний для набору ваги (збільшення ваги на 1-2 кілограми в короткотермінових дослідженнях, з втратою ваги на 1–2 кілограми при тривалих дослідженнях).
 • Нейтральний для ліпідів (тригліцериди та холестерин).
 • Нейтральний для глюкози.
 • Один з небагатьох атипових антипсихотичних засобів без попередження щодо QTc.
 • Здається, що EPS має низький рівень, особливо при призначенні перед сном.
 • Сомнолентність і акатізія є найпоширенішими побічними ефектами в короткочасних клінічних випробуваннях шизофренії, які призначали луразидон в денний час, але ці побічні ефекти були зменшені при контрольованому дослідженні луразидону, що призначався вночі разом з їжею.
 • У дослідженнях біполярної депресії виникає нудота та періодична блювота, особливо при призначенні більш високих доз.
 • Нудота і блювота, як правило, швидко проходять протягом декількох днів, або їх можна уникнути повільним титруванням дози та даванням менших доз.
 • Підвищення пролактину низьке і, як правило, минуще.
 • Ажитація, яку відчувають деякі пацієнти.
 • Профілі зв'язування рецепторів передбачають сприятливий потенціал як антидепресанту.
 • Антагоніст 5HT7 є антидепресантом на тваринних моделях і має про-когнітивні дії на моделях тварин.
 • Антагонізм 5HT7 та частковий агонізм 5HT1A підвищують рівень серотоніну у тварин, які отримували SSRI / SNRI, пропонують використовувати луразидон як посилюючий засіб для СРЗІ / СНРІ при депресії.
 • Антагонізм 5HT7 плюс відсутність антагонізму D1, H1 та M1 свідчать про потенціал при когнітивних порушеннях.
 • Відсутність антагонізму D1, антихолінергічних та антигістамінних властивостей може пояснити відносну відсутність когнітивних побічних ефектів у більшості пацієнтів.
 • Один з найкраще вивчених препаратів проти депресії зі змішаними ознаками, що виявляє ефективність у великому рандомізованому контрольованому дослідженні.
 • Не схвалено при манії, але майже всі атипові антипсихотичні засоби, дозволені для лікування гострої шизофренії, виявилися ефективними і при лікуванні гострої манії.
 • Пацієнти з неадекватною реакцією на атипові антипсихотичні засоби можуть отримати користь від визначення рівня плазмових препаратів, а якщо їх низький - збільшення дози навіть перевищує звичайні межі призначення.
 • Пацієнти з неадекватною реакцією на атипові антипсихотичні засоби можуть також перейти на звичайний антипсихотичний засіб.
 • Однак тривала політерапія з комбінацією звичайного антипсихотика з нетиповим антипсихотичним засобом може поєднувати їх побічні ефекти без чіткого збільшення ефективності будь-якого.
 • Для резистентних до лікування пацієнтів, особливо з імпульсивністю, агресією, насильством та самопошкодженням, довготривала терапія з 2 атиповими антипсихотиками або з 1 атиповим антипсихотичним засобом та 1 звичайним антипсихотичним засобом може бути корисною або навіть необхідною при уважному спостереженні.
 • У таких випадках може бути корисним поєднання депо антипсихотика з 1 пероральним антипсихотичним препаратом

Використані джерела

 • Stahl’s Essential Psychopharmacology Prescriber’s Guide sixth edition 2017
 • Ishibashi T , Horisawa T , Tokuda K , et al. Pharmacological profi le of lurasidone, a novel antipsychotic agent with potent 5-hydroxytryptamine 7 (5-HT7) and 5-HT1A receptor activity . J Pharmacol Exp Ther 2010 ; 334 (1): 171 –81.
 • Meyer JM , Loebel AD , Schweizer E . Lurasidone: A new drug in development for schizophrenia . Expert Opin Investig Drugs 2009 ; 18 (11): 1715 –26.
 • Nakamura M , Ogasa M , Guarino J , et al. Lurasidone in the treatment of acute schizophrenia: A double-blind, placebocontrolled trial . J Clin Psychiatry 2009 ; 70 (6): 829 –36.
 • Stahl SM . The serotonin 7 receptor as a novel therapeutic target . J Clin Psychiatry 2010 , 71 : 1414 –15. Tarazi F , Stahl SM. Iloperidone, asenapine and lurasidone: a primer on their current status . Exp Opin Pharmacother 2013 ; 13 (13): 1911 –22.
нагору