Статті

Статті

Гістамін – один з ключових нейромедіаторів, які регулюють стан бадьорості, і в кінцевому рахунку є мішенню для більшості препаратів які сприяють просинанню через вивільнення гістаміну (wake-promotion drugs), та тих які сприяють засинанню, або антигістамінних (sleep-promoting drugs).

У 70-х роках було встановлено що ключовою терапевтичною властивістю усіх «нейролептиків» з антипсихотичною дією є здатність блокувати D2 рецептори. Було доведено, що саме ця властивість конвенційних антипсихотичних препаратів обумовлює не тільки терапевтичну, а також їх побічні дії, у тому числі нейролепсію

Ацетилхолін – нейромедіатор, який синтезується з двох прекурсорів: холіну та ацетилкоензиму А (АсСоА). Холін є похідним внутрішніх та зовнішніх ресурсів, а АсСоА виробляється з глюкози мітохондріями нейронів. Ці два субстрати взаємодіють із ферментом холінацетилтрансферазою (САТ), який продукує нейротрансміттер ацетилхолін (ACh).

Нікотин безпосередньо викликає вивільнення дофаміну у прилеглому ядрі, зв’язуючись з α4β2 постсинаптичними н-холінорецепторами на дофамінових нейронах у вентральній тегментальній ділянці (VTA)

Механізм дії вальпроатів залишається не до кінця зрозумілим. Існує щонайменше три гіпотези що пояснюють дію вальпроєвої кислоти: інгібіція потенціал-залежних натрієвих каналів, посилення дії гальмівного нейромедіатора (γ-аміномасляної кислоти), та вплив на каскад сигнальної трансдукції. Досконало невідомо чи можна цими механізмами пояснити вплив вальпроєвої кислоти на стабілізацію настрою, протисудомний ефект та вплив на мігрень або прояви побічних реакцій.

Вживання LSD (скорочена назва лізергіну диетиламіду лізергінової кислоти) викликає зміни стану свідомості. Це може призвести до втрати границь між власним я та навколишнім світом, подібно до того, як це може відбуватись при деяких психічних захворюваннях. Девід Нутт, професор нейропсихофармакології в ImperialCollege очолює команду вчених, які досліджують дію цієї психоактивної субстанції на роботу мозку.

Останні статті

  • Глутамат - головний медіатор збудження в ЦНС, синтезується з прекурсору глутаміну за участю ферменту глутамінази. Після синтезу, глутамат упаковується до синаптичних везикул за допомогою везикулярного транспортеру глутамату VgluT. Глутамат вивільняється з пресинаптичного нейрона внаслідок потенціалу дії.

  • Дофамін - моноаміновий нейромедіатор, який продукує як збуджуючі так і гальмівні потенціали, в залежності від постсинаптичних рецепторів. Дофамін приймає участь у таких важливих функціях як рухова активність, увага, навчання, та підсилює ефект деяких речовин якими люди схильні зловживати.

  • Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС) (Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) – фармакологічна група препаратів, які використовуються, як для лікування депресії та тривожних розладів, так і деяких інших станів. Група СІЗЗС включає в себе 6 агентів

  • Вживання LSD (скорочена назва лізергіну диетиламіду лізергінової кислоти) викликає зміни стану свідомості. Це може призвести до втрати границь між власним я та навколишнім світом, подібно до того, як це може відбуватись при деяких психічних захворюваннях. Девід Нутт, професор нейропсихофармакології в ImperialCollege очолює команду вчених, які досліджують дію цієї психоактивної субстанції на роботу мозку.

  • Гамма-аміномасляна кислота (ГАМК) – головний інгібіторний нейромедіатор, є похідним від прекурсору - глутамінової кислоти та ензиму (декарбоксилази глутамінової кислоти або просто GAD)