Зуклопентиксол (ZUCLOPENTHIXOL)

Зміст

Клас

 • Neuroscience-based Nomenclature: антагоніст дофамінових рецепторів;
 • Конвенційний антипсихотик (нейролептик, група похідних тіоксантену, антагоніст 2-дофамінових рецепторів)

Показання до застосування

(виділені - схвалені FDA)

 • Загострення шизофренії (пероральні форми, ін'єкції зуклопентиксолу ацетату);
 • Підтримуюче лікування шизофренії (пероральна форма, ін'єкції зуклопентиксолу деканоату);
 • Біполярний афективний розлад;
 • Агресивна поведінка.

Механізм дії

 • Блокує 2-дофамінові рецептори, сприяє редукції позитивних симптомів психозу.

Коли починає діяти

 • Психотичні симптоми зменшуються через кілька днів після ін'єкції, проте для помітного покращення потрібно 1-2 тижні лікування;
 • Пероральні форми клопіксолу зменшують психотичні симптоми за один тиждень, проте повноцінний ефект спостерігається за кілька тижнів.

Якщо препарат діє

 • Зазвичай зменшує позитивні симптоми шизофренії, проте не ліквідовує їх повністю;
 • У більшості пацієнтів із шизофренією не настає повної ремісії симптомів, проте вони редукуються близько на третину;
 • Потрібно продовжувати лікування шизофренії до досягнення плато покращення;
 • Після досягнення плато, продовжуйте лікування як мінімум один рік після першого психотичного епізоду; після другого і всіх наступних - безтерміново;
 • Редукує гострі психотичні симптоми під час маніакального епізоду, проте не рекомендується як стабілізатор настрою та для підтримуючого лікування БАР;
 • Після редукції гострої психотичної симптоматики під час манії варто замінити клопіксол на стабілізатор настрою або на атиповий антипсихотик з метою подальшої підтримуючої терапії БАР.

Якщо препарат не діє

 • Варто подумати над можливістю призначення атипового антипсихотика 1-ої лінії (рисперидон, оланзапін, кветіапін, зипрасидон, арипіпразол, паліперидон, амісульприд, азенапін, ілоперидон, луразидон);
 • Можливо, потрібно використати інший конвенційний антипсихотик;
 • Якщо дві чи більше монотерапії антипсихотичними препаратами не працюють - розглянути можливість призначення клозапіну.

Стратегії підсилення дії

 • Аугментація з конвенційним антипсихотиком;
 • Комбінація із антиконвульсантом-стабілізатором настрою (наприклад, вальпроатом, карбамазепіном, ламотриджином) - може бути помічним як при БАР, так і при шизофренії;
 • Використання літію може дати ефект при лікуванні маніакального епізоду БАР;
 • Додавання бензодіазепінів короткотерміново для зменшення ажитації.

Додаткові обстеження

 • Оскільки конвенційні антипсихотики часто спричиняють збільшення маси тіла, необхідно зважити пацієнта перед призначенням зуклопентиксолу і визначити, чи наявна надмірна вага (ІМТ 25,0-29,9) або ожиріння (ІМТ ≥30);
 • Обстежити на ознаки предіабету (глюкоза плазми натще 100-125 mg/dL), діабету (глюкоза плазми натще >126 mg/dL) або дисліпідемії (підвищення холестеролу, LDL холестеролу, тригліцеридів; зниження рівня HDL холестеролу). Лікувати або скерувати таких пацієнтів на лікування, котре повинне включати дієту, фізичну активність, відмову від паління;
 • Моніторувати ІМТ на протязі лікування;
 • Розглянути можливість визначення рівня тригліцеридів один раз в місяць на протязі кількох місяців пацієнтам з ризиком метаболічних ускладнень, а також на початку призначення антипсихотика та заміни препарату;
 • Якщо пацієнт набрав >5% маси тіла під час лікування клопіксолом - обстежити на симптоми предіабету та дисліпідемії; перейти на інший антипсихотик;
 • Перевірити артеріальний тиск перед початком терапії пацієнтам старшого віку та під час перших тижнів лікування;
 • Відстежувати рівень пролактину;
 • Пацієнтам з низьким рівнем білих кров'яних тілець або з медикаментозною лейкопенією/нейтропенією в анамнезі потрібно проводити моніторинг на протязі перших кількох місяців лікування. Прийом клопіксолу треба припинити після перших ознак зниження лейкоцитів (якщо інші причини відсутні).

Побічні реакції

Механізм викликання побічних ефектів:

 • Блокує дофамінові 2-рецептори в стріатумі (моторні побічні ефекти);
 • Блокує дофамінові 2-рецептори в гіпофізі (збільшення пролактину);
 • Надмірна блокада дофамінових 2-рецепторів в мезокортикальному та мезолімбічному шляхах, особливо при високих дозах, може спричиняти збільшення негативної симптоматики;
 • Антихолінергічна дія викликає седацію, затуманення зору, закрепи, сухість в роті;
 • Антигістамінна дія спричинює седацію, збільшення маси тіла;
 • Блокада альфа-1-адренорецепторів може викликати нудоту, седацію та гіпотензію;
 • Механізм того, як конвенційні антипсихотики спричиняють збільшення ваги та підвищення ризику діабету і дисліпідемії - невідомі.

Звертати увагу на побічні реакції

 • Екстрапірамідні симптоми;
 • Пізня дискінезія;
 • Пріапізм;
 • Галакторея, аменорея;
 • Седація, нудота;
 • Сухість у роті, закрепи, розладу зору;
 • Гіпотензія;
 • Збільшення маси тіла.

Побічні ефекти, загрозливі дляжиття

 • Злоякісний нейролептичний синдром;
 • Нейтропенія;
 • Пригнічення дихання;
 • Агранулоцитоз;
 • Судоми;
 • Підвищений ризик інсультів та смерті у старших пацієнтів з психозами, пов'язаними з деменцією.

Що робити з побічними ефектами

 • Чекати;
 • При моторних симптомах - додати антихолінергічний препарат;
 • Зменшити дозу;
 • У випадку седації - приймати на ніч;
 • Замінити на атиповий антипсихотик;
 • Знизити масу тіла, зайнятись фізичною активністю, контролювати підвищення ІМТ, виникнення діабету та дисліпідемії.

Найкращі методи корекції побічних ефектів

 • Бензтропін або тригексифенідил при моторних симптомах. Іноді помічним може бути амантадин;
 • При акатизії - бензодіазепіни;
 • Багато побічних ефектів не можуть бути скориговані іншими препаратами.

Спосіб застосування та дози

 • Пероральна форма: 20-60 мг/день
 • Клопіксол-акуфаз: 50-150 мг кожні 2-3 дні
 • Клопіксол-депо: 150-300 мг кожні 2-4 тижні

Форми випуску

 • Таблетки по 10мг, 25 мг, 40 мг
 • Клопіксол-акуфаз: 50 мг/мл, 100 мг/ мл
 • Клопіксол-депо: 200мг/мл, 500 мг/мл

Дозування

 • Пероральні форми: початкова доза - 10-15 мг/добу в кілька прийомів. Може бути збільшена на 10-20 мг/день кожні 2-3 дні. Підтримуюча доза препарату може прийматися 1р/день перед сном. Максимальна доза - 100мг/день;
 • Ін’єкційні форми клопіксолу вводяться зранку, внутрішньом'язово в сідничну ділянку;
 • Клопіксол-акуфаз призначається кожні 2-3 дні. Деякі пацієнти потребують призначення другої дози через 24-48 годин. Тривалість лікування не повинна перевищувати 2 тижнів. Максимальна сумарна доза - 400 мг, максимальна кількість ін’єкцій - чотири;
 • Клопіксол-депо: початкова доза - 100 мг. Через 1-4 тижні - друга ін’єкція (100-200 мг). Для підтримуючого лікування застосовується 100-600 мг препарату кожні 1-4 тижні.

Рекомендації щодо дозування

 • Препарат після ін'єкційного введення починає діяти через 2-4 години. Тривалість дії - 2-3 дні;
 • Клопіксол-акуфаз не підходить для довготривалого застосування, повинен призначатися не довше 2-ох тижнів. Після цього терміну необхідно перейти на пероральну форму, клопіксол-депо або інший антипсихотик;
 • При переході на депоновану форму, перша ін'єкція має бути зроблена одночасно з останньою ін'єкцією клопіксол-акуфазу;
 • Пік дії клопіксол-депо - 4-9 день. Повторне введення потрібно здійснювати кожні 2-3 тижні;
 •  Лікування потрібно призупинити, якщо абсолютна кількість нейтрофілів впаде нижче 1,000/mm3.

Передозування

 • Седація, конвульсії, екстрапірамідні симптоми, кома, гіпотензія, шок, гіпо/гіпертермія.

Довготривале застосування

 • Зуклопентиксол-деканоат призначений для підтримуючого лікування;
 • Деякі побічні ефекти можуть бути незворотніми (напр., пізня дискінезія).

Залежність

 • Не формується.

Як відмінити

 • При відміні пероральних форм потрібно поступово зменшувати дозу на протязі 6-8 тижнів, особливо якщо одночасно починається застосування іншого антипсихотика (перехресне титрування);
 • Різка відміна препарату може призвести до рецидиву або погіршення симптоматики;
 • Якщо застосовувались протипаркінсонічні препарати, їх потрібно продовжувати приймати ще кілька тижнів після відміни зуклопентиксолу.

Фармакокінетика

 • Метаболізується CYP450 2D6 і CYP450 3A4;
 • Період напіввиведення пероральної форми - 20 годин, клопіксол-акуфазу - 32 години, клопіксол-депо - близько 17-21 день.

Взаємодія з іншими ліками

 • Одночасне застосування препарату з інгібіторами CYP450 2D6 (пароксетином, флуоксетином) або інгібіторами CYP450 3A4 (флуоксетином, кетоконазолом) теоретично може підвищувати рівень зуклопентиксолу в плазмі. Через це рекомендується зниження його дози;
 • Одночасне застосування з індукторами CYP450 3А4 (напр., карбамазепіном) може призводити до зниження концентрації препарату в плазмі, через що рекомендується підвищення його дози;
 • Дія препарату на ЦНС може підвищуватися при одночасному застосуванні інших ЦНС-депресантів;
 • Може потенціювати дію антихолінергічних препаратів;
 • Комбіноване застосування з епінефрином може понижувати артеріальний тиск;
 • Зуклопентиксол може блокувати антигіпертензивну дію гуанітидину, і навпаки підвищувати ефективність інших антигіпертензивних препаратів;
 • Одночасне застосування з метоклопрамідом або піперазином може підвищувати ризик виникнення екстрапірамідних симптомів;
 • Зуклопентиксол може нейтралізувати дію леводопи та агоністів допаміну;
 • У деяких пацієнтів, котрі приймали клопіксол та літій, розвинувся енцефалопатичний синдром, схожий на злоякісну нейролепсію.

Інші важливі застереження

 • Лікування необхідно негайно припинити при перших симптомах злоякісного нейролептичного синдрому;
 • Обережно призначати пацієнтам з епілепсією, глаукомою, затримкою сечовиділення;
 • Протиблювотна дія зуклопентиксолу може маскувати симптоми інших захворювань або симптоми передозування. Пригнічення кашльового рефлексу може спричинити асфіксію;
 • Не застосовувати взагалі або ж з великою обережністю у випадку хвороби Паркінсона;
 • Проводити обстеження на ознаки токсичності щодо органів зору (пігментна ретинопатія, патології кришталика та рогівки);
 • Уникати надмірної експозиції до сонячного світла та високої температури;
 • Не застосовувати епінефрин у випадку передозування через ризик падіння АТ.

Протипоказання

 • Пацієнт одночасно приймає високі дози седативних снодійних препаратів;
 • Пацієнт приймає гуанітидин або аналогічні препарати;
 • Пацієнт має ознаки пригнічення ЦНС, перебуває в коматозному стані, має субкортикальні ушкодження мозку;
 • Пацієнт перебуває в гострій алкогольній, барбітуратній чи опіатній інтоксикації;
 • Пацієнт має закритокутову глаукому;
 • Діагностовано феохромоцитому, циркуляторний колапс, дискразію крові;
 • Під час вагітності;
 • Є підтверджена алергія на зуклопентиксол.

Застосування в особливих ситуаціях

 • З обережністю застосовувати в лікуванні пацієнтів з нирковою, печінковою чи серцевою недостатністю;

Старші пацієнти

 • Деякі пацієнти краще переносять низькі дози препарату;
 • Максимальна доза ацетатної форми - 100 мг;
 • Пацієнти похилого віку з психозом, пов’язаним із деменцією, мають підвищений ризик смерті та розвитку гострих цереброваскулярних порушень

Діти та підлітки

 • Не доведена безпечність та ефективність застосування в лікуванні дітей до 18 років;
 • Деякі дослідження вказують на ефективність пероральних форм клопіксолу в зниженні рівня агресії у дітей з розумовою неповносправністю.

Вагітність

 • Не рекомендується застосовувати під час вагітності;
 • Існує ризик патологічної м’язової активності і симптомів відміни у новонароджених, матері яких приймають антипсихотик на протязі третього триместру. Симптоми можуть включати ажитацію, патологічне підвищення або зниження м’язового тонусу, тремор, сонливість, гостре порушення дихання і порушення вигодовування;
 • Психотичні симптоми можуть погіршуватись під час вагітності, що призводить до необхідності специфічного лікування;
 • Рекомендовано призначати атипові антипсихотики.

Грудне вигодовування

 • Препарат виділяється з грудним молоком;
 • Рекомендується припинити лікування препаратом або перейти на штучне вигодовування;
 • Новонароджені діти жінок, які годують груддю та приймають зуклопентиксол, повинні бути під спостереженням через можливість появи небажаних ефектів.

Мистецтво психофармакології

Потенційно підходить:

 • Пацієнтам з низьким рівнем комплаєнсу (зуклопентиксол деканоат);
 • Для невідкладного застосування (зуклопентиксол ацетат).

Потенційно не підходить:

 • Дітям;
 • Пацієнтам старшого віку;
 • Пацієнтам з пізньою дискінезією.

Симптоми-мішені

 • Позитивні симптоми психозу;
 • Негативні симптоми психозу;
 • Прояви агресії.

Характерні особливості

 • Зуклопентиксол-деканоат може краще знижувати ризик рецидиву у порівнянні з іншими депо-препаратами, але водночас викликати більше побічних ефектів;
 • На початку лікування можна комбінувати в одному шприці зуклопентиксол ацетат та деканоат для швидкої дії та довгої тривалості ефекту;
 • На відміну від атипових антипсихотиків, типові викликають дуже схожу реакцію не залежно від препарату;
 • Пацієнтам з неадекватною реакцією на атипові антипсихотики можуть бути помічними комбінація або ж перехід на типовий антипсихотик (напр., зуклопентиксол). Проте довготривале комбінування клопіксолу з атиповим антипсихотиком може призвести до сумації побічних ефектів, а не підсилення дії;
 • Довготривала політерапія (два атипові антипсихотики або один атиповий і один типовий) може бути необхідною для лікування резистентних пацієнтів, особливо у випадку імпульсивної поведінки, агресії, самоушкоджуючої поведінки та актів насильства. В таких випадках, перевага надається комбінації одного депо-антипсихотика з одним пероральними;
 • Комбінування двох конвенційних антипсихотиків може знижувати толерантність без значного посилення ефекту.

Джерела інформації:

 • http://stahlonline.cambridge.org
нагору